DRAMATHERAPIE.

Dramatherapie is

In dramatherapie wordt gewerkt met fantasie en situaties uit het echte leven. Dit wordt gedaan door bewegingsspel, rollenspel en improvisatiespel en het maken van zelfbedachte scènes. Je kunt hierin oefenen met ander gedrag door bijvoorbeeld van rol te wisselen of een ander einde te verzinnen van een gespeelde scène. Door te spelen biedt dramatherapie je de ruimte om al doende te leren, te groeien en met problemen om te gaan.

Doel van Dramatherapie?

Het doel van dramatherapie is gevoelens leren kennen en passend te uiten. Ook het veranderen van negatieve gedachten of leren hoe je op verschillende manieren met je gedrag kunt omgaan, zijn doelen waaraan gewerkt kan worden. De therapie biedt ruimte om te oefenen met gedrag en leert je hoe je jezelf en de ander beter kunt begrijpen. Hierdoor kan de gewenste gedragsverandering plaats vinden. Samen met jou wordt vastgesteld wat je wil leren.

Voor wie is dramatherapie bedoeld?

Dramatherapie is er voor kinderen, jongeren, volwassenen, en ouderen. Het kan je bijvoorbeeld helpen bij het omgaan met sterke gevoelens, negatieve gedachten over jezelf en het omgaan met anderen. Je kunt ook denken aan angstklachten, sombere gevoelens, problemen met het uiten van je gevoelens en/of het verwerken van verlies. Ook kan het helpen als je teveel nadenkt over bepaalde situaties en hierin blijft hangen. Het wordt zowel individueel als in groepen aangeboden.

Waar zijn Dramatherapeuten werkzaam

Dramatherapeuten werken in een eigen praktijk of zijn werkzaam binnen instellingen. Enkele voorbeelden zijn: geestelijke gezondheidszorg (GGZ), de zorg voor mensen met een verstandelijke beperkingen, justitiële instellingen, speciaal en regulier onderwijs, vluchtelingenwerk, jeugdzorg, forensische instellingen, verslavingszorg en welzijnsinstellingen.

Zoek een Dramatherapeut

Ben jij op zoek naar een vrijgevestigde dramatherapeut (vaktherapeut) in je buurt? klik dan hier op: Zoek een dramatherapeut