OVER NVDT.

Wij zijn

Welkom bij de website van de Nederlandse Vereniging voor Dramatherapie (NVDT). Deze website is bedoeld voor (aankomend) dramatherapeuten, verwijzers en mensen die belangstelling hebben voor of op zoek zijn naar dramatherapie.

Dramatherapie is één van de zes vormen van vaktherapie en maakt onderdeel uit van de Federatie voor vaktherapeutische beroepen. Heeft u na uw bezoek aan deze website nog vragen over dramatherapie, over het lidmaatschap of over de activiteiten van de NVDT, neem dan gerust contact met ons op!

“Binnen de rol kon ik nieuwe dingen van mijzelf ontdekken; ik kon dingen van mezelf kwijt die ik nooit eerder had durven tonen. Nu snap ik wat wordt bedoeld met ‘je veilig genoeg voelen om te experimenteren'”.

Hoe werkt dramatherapie?

Dramatherapie is een behandelvorm die zich richt op psychische, sociale en/of emotionele problemen. Het doel is om deze problemen op te heffen, overwinnen, onderkennen, verminderen of accepteren.

Binnen dramatherapie wordt gebruik gemaakt van verschillende theaterwerkvormen en expressietechnieken zoals bijvoorbeeld rollenspellen, maskers, improvisatiespel, theaterteksten, regisseren, gedichten en decors. Het Griekse woord ‘drama’ betekent handelen en daar ligt ook het accent binnen dramatherapie.

Door op een ‘speelse’ manier met uw problemen aan de slag te gaan, kan het u helpen er op een andere manier tegenaan te kijken. De dramatherapeut zet de genoemde technieken bewust in om een acceptatie- en/of veranderingsproces op gang te brengen.

Wat kan ik met dramatherapie bereiken?

De behandeling is gericht op het bereiken van veranderingen in denken, voelen en/of handelen zodat uw klachten verdwijnen, verminderen of dat u leert omgaan met uw klachten. Het vooraf vaststellen van concrete doelen kan u helpen richting te geven aan uw therapieproces.

De therapie begint doorgaans met een observatieperiode. In deze observatie wordt gekeken op welke manier uw klacht binnen het dramatisch spel zichtbaar wordt. Ook wordt gekeken of drama bij u past en een bijdrage kan leveren aan het oplossen of verminderen van uw klachten of problemen. In de meeste gevallen wordt in de observatieperiode bepaald welke spelvorm voor u het meest geschikt is en in hoeverre u in staat bent u te uiten in de dramatherapie. Dramatherapie kan zowel individueel, in een groep, met partner of andere gezinsrelaties gevolgd worden.