Kwaliteit.

Dramatherapie is

De Nederlandse Vereniging voor Dramatherapie (NVDT) vormt samen met andere vaktherapeutische verenigingen een overkoepelende organisatie de Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB). Binnen de FVB wordt de kwaliteit bewaakt, onder andere door een eigen beroepregister. 

Geregistreerde dramatherapeuten moeten minimaal een erkende HBO-opleiding en een supervisietraject hebben afgerond en beschikken over voldoende werkervaring. Dramatherapeuten handelen vanuit een gezamenlijke beroepscode en zetten zich in voor de vergoeding van behandelingen door zorgverzekeraars.

Beroepscompetentieprofiel

Het Beroepscompetentieprofiel (BCP) Dramatherapie en Vaktherapie versterken de herkenbaarheid van het beroep voor vaktherapeuten onderling, voor collega’s, werkgevers en cliënten. Ze zorgen voor een heldere en eenduidige formulering waarmee het beroep zich kenbaar maakt en zijn noodzakelijkheid toont. Een beroepscompetentieprofiel beschrijft het beroep in al zijn facetten.

Het BCP Dramatherapie en BCP Vaktherapie zijn op dit moment in ontwikkeling. Zodra deze klaar zijn komen ze online.

Erkende opleidingen

Toelaatbaar voor het lidmaatschap van de Nederlandse Verenigingen voor Dramatherapie (NVDT) zijn:

Opleidingen:

Vaktherapie drama (Bachelor of Arts)

Master Vaktherapie