Kennisinnovatie.

KENNISINNOVATIE IS

Kennisinnovatie zorgt voor een continue ontwikkeling van het vak. Daarnaast is onderzoek naar het effect van dramatherapie van belang.
Financiers (gemeenten, zorgverzekeraars) zijn steeds kritischer en willen inzicht in de effecten en/of een goede onderbouwing van dramatherapeutische interventies.

De positie van kennisinnovator van NVDT is niet ingevuld. Je kunt ons dus niet bereiken via e-mail: nvdt.kennisinnovatie@vaktherapie.nl

Voor dringende onderzoeksgerelateerde vragen: nvdt.secretaris@vaktherapie.nl

Onderzoek

Als NVDT stimuleren we onderzoek om ons vak te blijven ontwikkelen. Dit doen we onder andere via de Onderzoeksagenda dramatherapie. Daarnaast kan je als NVDT lid subsidie aanvragen voor onderzoek. De NVDT heeft een commissie onderzoek die de ontwikkeling binnen dramatherapie monitort, onderzoek initieert en stimuleert. 

De FVB en de opleidingen hebben de handen ineen geslagen en via hun kan je makkelijk ondzoeksaanvragen doen en hulp krijgen:

https://fvb.vaktherapie.nl/nieuws/samenwerking-met-opleidingen-vaktherapie-voor-onderzoek-in-de-praktijk-aanvragen-voor-onderzoek-dramatherapie-mogelijk

Product- en moduleontwikkeling

Het is naast onderzoek van belang dat dramatherapie goed beschreven is. Op deze manier is voor iedereen inzichtelijk wat dramatherapie inhoudt. De NVDT heeft hiervoor de commissie Product en Module (P&M). Deze commissie heeft als doelstelling het stimuleren van de ontwikkeling van interventie beschrijvingen in de vorm van producten en modulen voor dramatherapie. Dit doen zij onder begeleiding van de Commissie Product en Module Ontwikkeling (CPMO) van de FVB. De CPMO heeft hiervoor de handleiding geschreven. René Broekroelofs die vertegenwoordigt de NVDT in de CPMO van de FVB.

Databank vaktherapie

In de Databank Vaktherapie kun je alle relevante onderzoeksliteratuur met betrekking tot vaktherapie, waaronder dramatherapie vinden. Ook zijn in de databank artikelen uit het Tijdschrift voor vaktherapie opgenomen en kun je hier vaktherapeutische interventiebeschrijvingen (producten en modules) vinden.

Zorgstandaarden en generieke modules

De NVDT werkt samen met de andere vaktherapievereningingen samen aan het verwezenlijken van een Generieke Module voor Vaktherapie. Esther Huijbers is voor de NVDT het gezicht van de GMVT.

Door de Generieke module Vaktherapie komt informatie beschikbaar voor cliënten, hun naasten, zorgprofessionals en inkopers van vaktherapie. Met deze module kunnen we onduidelijkheden die leven rond vaktherapie ophelderen. Helder krijgen welke interventies er precies onder vaktherapie vallen en bij welke stoornis of klacht deze worden toegepast. Verder kunnen we hierdoor in beeld brengen welke resultaten en vergoedingsmogelijkheden er zijn.

Alle informatie over vaktherapie komt voor iedereen beschikbaar met deze Generieke Module Vaktherapie. Daarnaast is de Generieke Module Vaktherapie een belangrijke bouwsteen die kan worden ingevoerd in diverse zorgstandaarden voor psychische stoornissen. Wil je meer lezen over de totstandkoming en de achtergrond van de Generieke module Vaktherapie, lees dan de artikelen die eerder in het Tijdschrift voor vaktherapie zijn verschenen hierover. 

Voor meer informatie, klik door naar de FVB website.